skip to Main Content
Festivalkunstner

Festivalkunstner

Odd Dubland blir  festivalkunstner 2018

Dubland er født 1938 i Varhaug, Jæren. Han har hatt interesse for biletkunst frå han var liten. Av utdanning er han det vi kallar autodidakt. Han har halde seg til naturalismen,- med hav og fjell. Det er brukt høgkvalitet i fargar og lerrete. Han har gitt ut 3 bøker. Siste boka kom i 2017 med tittel «Kristus i vikingtid og idag». Det er attgjeve 80 av hans malerier i den boka.. Motto: La ingen diktera eller bestemma kva du skal meina om kunst, men gjer opp di meining etter det du ser sjølve.

Tidligere Festivalkunstnere

2017 – Billy Roy Økland

2016 – Venche Høvring

2015 – Dag Telhaug

2014 – Kjell M. Søyland

2013 – Brian S. Wallace

2012 – Knut Andre Vikshåland

2011 – Olaf Storø

2010 – Anne Bisgaard Rossi

2009 – Dag Einar Alfsen

2008 – Jubileumsutstilling

2007 – Njål Lunde

2006 – Roald Tellnes

2005 – Kari Vedø Fossdal

2004 – Nina Stråtveit

2003 – Reidun Gytri

2002 – Severin Haines

2001 – Norun Høines

2000 – Svein M. Johannesen

1999 – Elisabeth Litlehamar

1998 – Hilda Hillesland

1997 – Anna Kristin Ferking

1996 – Ingvar Nornes 

Back To Top