Nyheter

Ønsker du standplass?

Til lag, foreninger, organisasjoner og andre kremmere!

Skudefestivalen går av stabelen 29. Juni – 2. juli 2023. Dette blir festival nr 28 etter et to-års opphold grunnet
Corona pandemien! Likefullt er det 30 år siden den første Skudefestivalen og vi feirer derfor vårt 30-års
jubileum dette året! I den anledning ønsker vi igjen å skape liv og stemning med gode salgsboder og stands. Vi håper at dere har mulighet å komme til oss. Har dere noen dere sammarbeider med, så er det fint om dere kan få med flere.

Frist for påmelding 15.05.23

Viktig Info!

1. Standplass er maks. 3 m lang og 3 m dyp. (Dersom ikke annet er særskilt avtalt mht. pris og plassering)

2. Ordinær åpningstid skal være fra kl. 10- 18 torsdag-lørdag og 10-15 søndag

3. Husk lang solid skjøteledning, tilpasset ditt strømbehov.

4. Boss ryddes fortløpende og kastes på henvist plass

5. Vi står fritt angående plassering av din stand for å skape en spennende helhet og miljø.

6. Hver enkelt deltaker må følge Mattilsynets krav.

7. Husk eget BRANNSLUKKINGSAPPARAT for ordinære stands. 6 kg ABE, samt tilpasset smultslukkende for mat stand

8. Om ikke ovenstående er i orden kan en bli avvist fra deltagelse på Skudefestivalen.

Kontaktinfo:
Påmelding sendes til Inge på mail til Inge Dagslott:

ingedagslott@gmail.com

Tlf 901 78 591