Ved uhell

DERSOM UHELLET ER UTE!

Ring:

BRANN: 110
POLITI: 112
AMBULANSE: 113

Når du ringer sier du:

 • Hvem du er
 • Hva du ser
 • Hvor du er

Bli ved stedet og ta imot utrykkningshjelpen

Ved brann:

 • Redde
 • Forsøk å slukke
 • Varsle

Ved personskade:

 • Gi førstehjelp
 • Åpne luftveier
 • Stans blødninger

 

NÅR HJELPEN KAN VENTE LITT:

Skudefestivalen vakt: 90 01 42 80
Politiet Operasjonssentral: 52 86 80 00
Brannvesenet Vakthavende: 52 85 52 00

 

For båter:

 • I nød på sjøen VHF kanal 16
 • Skudefestivalen havnevakt, VHF kanal 10

 

Vis hensyn, ta vare på festivalen din!