skip to Main Content
Festivalkunstner

Festivalkunstner

Erlend Briggar Larsen blir  festivalkunstner 2019

Årets festivalutstiller i Skudefestivalen, Erlend Briggar Larsen er oppvokst i Haugesund. I 1992 begynte han på Kunsthøgskolen i Bergen der han fullførte hovedfag i tegning. I 2003 tok han Master of Fine Arts i New York Academy of Arts, og studerte en periode på Ruskin College of Fine Art i Oxford. Briggar Larsen har to ganger vært med på Høstutstillingen, hatt mange separatutstillinger, bl.a New Hope Arts i USA. I 2002 fikk han stipend fra USA-Norway Fullbright Foundation og New York Academy of Art.

Om seg selv sier kunstneren “Tegning er en naturlig del av meg. Det er et utrykk for meg selv, mine tanker og følelser. Jeg kan bare håpe på at strekene mine taler til andre mennesker også. Når jeg tegner, mister jeg meg selv. Jeg smelter sammen med situasjonen og motivet og det oppstår en nærhet som jeg ellers ikke opplever. Noe som særlig opptar meg er temaene tid, rom og bevegelse. Jeg liker å komme til det skjæringspunktet hvor ting enten oppstår eller blir tilintetgjort. Som arbeidsform tar jeg ofte utgangspunkt i menneskekroppen. I starten har jeg bare en vag tanke om det ferdige bildet. De forskjellige aktmodellene som jeg tegner, inspirerer og påvirker motivet. Stillingene de inntar varer fra noen minutter til flere timer. I tegneprosessen skapes nye mennesker. Noen ganger smelter de sammen og blir til noe helt annet. Andre ganger forsvinner de helt hen. På et visst tidspunkt så må jeg si stopp. Verden er i konstant forandring og kan kanskje føles kaotisk. Gjennom tegningen lager jeg min egen virkelighet. En verden i endring blir fryst i min egen lille skapelsesprosess.”

Tidligere Festivalkunstnere

2018 – Odd Dubland

2017 – Billy Roy Økland

2016 – Venche Høvring

2015 – Dag Telhaug

2014 – Kjell M. Søyland

2013 – Brian S. Wallace

2012 – Knut Andre Vikshåland

2011 – Olaf Storø

2010 – Anne Bisgaard Rossi

2009 – Dag Einar Alfsen

2008 – Jubileumsutstilling

2007 – Njål Lunde

2006 – Roald Tellnes

2005 – Kari Vedø Fossdal

2004 – Nina Stråtveit

2003 – Reidun Gytri

2002 – Severin Haines

2001 – Norun Høines

2000 – Svein M. Johannesen

1999 – Elisabeth Litlehamar

1998 – Hilda Hillesland

1997 – Anna Kristin Ferking

1996 – Ingvar Nornes 

Back To Top