Åpning av PalmeOlena v/ Bjørnis og Roy Boble Jakob Høines